Case – Invest in the future (verhaallijn en presentatie)

Building Beira Back Better

In 2011 zijn de Nederlandse regering en de stad Beira (Mozambique) overeen gekomen samen te werken aan de weerbaarheid van de stad tegen de gevolgen van klimaatverandering. Beira is een kuststad met een belangrijke haven die verbonden is met het binnenland en buurlanden. In de nacht van 14 op 15 maart 2019 trof de tropische cycloon Idai de kust van Mozambique, ongeveer 40 km ten noorden van Beira. De cycloon is een van de zwaarste ooit in Mozambique en de schade was aanzienlijk.

Aanpak

Aan Synergos Communicatie de vraag om een toegankelijke en professionele presentatie te ontwikkelen. Met als doelgroep het internationale publiek en private partners die willen investeren in de weerbaarheid van de stad. Het beoogde effect? Bewustzijn van het iteratieve proces van de Dutch approach, verbinding van nieuwe partners en activatie om mee te investeren. 

Na een intakegesprek bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met de Senior Water Advisor en de Process Manager van het Beira Master Plan, volgde de briefing. Op basis hiervan zijn wij gestart met de inventarisatie van de grote hoeveelheid complexe informatie. Dit bestond o.a. uit het verhelderen van de doelgroep, een informatieanalyse, stijlonderzoek en het maken van de verhaallijn. Opvolgend is de communicatieaanpak gemaakt, met de kernboodschap, tone of voice en keuzes voor beeldmateriaal.

Het resultaat

De modulaire PowerPoint presentatie is het tastbare resultaat en toont het strategische belang voor investeerders. Deze tool is met succes ingezet bij een belangrijke presentatie aan o.a. de stakeholders (waaronder de Wereldbank) in Maputo, Mozambique. 

Een tevreden opdrachtgever

“We waren al een tijdje op zoek naar een goede manier om de complexiteit van de samenwerking tussen Nederland en de stad Beira in Mozambique neer te zetten. De mensen van Synergos wisten van een veelheid aan informatie snel een relevante verhaallijn te maken. Die werd vervolgens in een mooie PowerPoint neergezet en modulair opgebouwd. Dat pakte goed uit, want goed ontvangen bij een eerste test met 25 partners in de zaal. Het resultaat staat, en dat onder grote tijdsdruk tot stand gebracht”.

Ben Lamoree – Procesmanager Beira Master Plan – in opdracht van Netherlands Water Partnership (NWP) en in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Toedoen duurzaam communicatiebureau Haarlem

In dit project is samengewerkt met duurzaam communicatiebureau Toedoen. Partner van Synergos Communicatie.