wing-logo-lr

Direct betrokkenen

Dr. Ytsen Deelstra // WING

YtsenYtsen is een analytische teamspeler, die graag werkt aan complexe beleids- en implementieopgaven in het fysieke domein met een voorliefde voor water en klimaat. Het is zijn ambitie betrokken te zijn bij het verder ontwikkelen van klimaatbestendig Nederland. Als bestuurskundige kan hij verbindingen smeden tussen strategische inhoud, management en bestuur. Bovendien is hij ervaren en conceptueel onderlegd om participatieve beleidsprocessen op te zetten en te begeleiden, onder andere door bijeenkomsten en dialogen te organiseren. In dergelijke processen is hij vaak nauw betrokken bij de inhoudelijke beleidsvorming en de ontwikkeling van de redeneerlijn. Ook met het schrijven van beleidsteksten heeft hij ervaring.

Berend van Zeggeren // Synergos Communicatie

Versie 2Berend is een creatieve doener met ruime ervaring in de wereld van water en klimaat. Eerst in het onderzoek bij kennisprogramma Klimaat voor Ruimte, daarna met de communicatiebril op voor opdrachtgevers in het publieke domein. Hij houdt van het vertalen van complexe inhoud naar mooie en begrijpelijke producten. Met Berend in je team is er aan nieuwe ideeën, energie en humor geen gebrek. Hij is sterk in het bewaken van de voortgang, houdt overzicht, signaleert (communicatieve) kansen en neemt initiatief om voor elkaar te krijgen wat is afgesproken.

Direct Netwerk

Dr. Ir. Jannemarie de Jonge // WING

JannemarieJannemarie heeft brede ervaring in ruimtelijk ontwerp, beleid, advies en onderzoek. In diverse (management)functies, bij gemeentelijke en provinciale overheden en onderzoeksinstituut Alterra, heeft zij altijd de balans gezocht tussen inhoudelijke betrokkenheid en strategische sturing. Als medeoprichter en partner bij Wing is het accent verlegd naar proces- en gespreksleiding en strategisch advies. Haar hart ligt bij de ‘ontwerpdialoog’, een interactieve, ontwerpgerichte aanpak voor conceptontwikkeling, innovatie en strategische vraagstukken. Diversiteit aan kennis en meningen is daarbij welkom en noodzakelijk als bron van creatief realisme. De relatie tussen ruimte- en wateropgaven loopt als een ‘blauwe draad’ door haar loopbaan. Jannemarie vervult regelmatig nevenfuncties in het ruimtelijk domein: zij is momenteel lid van de Mijnraad, geassocieerd lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en bestuurslid van de Van Eesteren-Fluck & van Lohuizen Stichting.

Baud SChoenmaeckers  // Synergos Communicatie

Genomineerde Groene Mug Bokaal, Seinwezen, Baud Schoenmaeckers.Baud werkt sinds 1991 aan communicatie over klimaatverandering. In 1996 richt hij Synergos Communicatie op. Samen met het team werkt hij aan de communicatie van onderzoekprogramma’s Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat. In 2008 trekt hij de communicatie van de Deltacommissie. De opdracht is breed: communicatiestrategie, vormgeving, sondering van Kamerleden, informeren van journalisten, maken van de managementsamenvatting, organiseren van de persconferenties, aanbieding van het eerste exemplaar aan de Koningin; het hoort er allemaal bij. Baud is hoofdredacteur van ChangeMagazine en heeft in 2011 www.seinwezen.nl verduurzaamd met veertig ‘informal investors’. Met participatie in een Buurtcoöperatie wordt door het Seinwezen onder andere het eerste collectieve zonnedak van Noord-Holland gerealiseerd.

Charlot Teng Wing // WING

CharlotCharlot heeft ruime ervaring in het realiseren van beleidsdoelen samen met maatschappelijke partners. Zij werkt daarbij op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en duurzame thema’s zoals energie, circulaire economie en klimaat adaptieve steden. Kenmerkend voor haar is een aanpak waarin proces en inhoud samen opgaan. De kracht van Charlot zit in het vinden en binden van partijen voor de langere termijn, ook als het spannend wordt in een proces.

Charlot is de verbindende schakel met het netwerk in opbouw Wij Maken Nederland. Wij Maken Nederland is een onafhankelijk platform waar het debat plaats vindt tussen overheden, professionals, betrokken burgers en bedrijven over de ruimtelijk toekomst van Nederland.

Florrie de Pater // voor klimaat & water

FlorrieBegin tachtiger jaren startte Florrie haar carriere in Moçambique in de watersector, nadat ze was afgestudeerd in cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Na drie jaar bood Novib haar een baan aan. Ze begon als projectmedewerker en eindigde na tien jaar als senior consultant.

Na 12 jaar gewerkt te hebben in ontwikkelingssamenwerking, was het tijd om het roer om te gooien. Florrie volgde een post-doctorale beroepsopleiding milieu. Direct daarna kon ze bij de provincie Noord-Holland aan de slag als senior beleidsmaker strategische waterplannen. In die functie leidde ze teams om beleidsplannen te maken en onderzoek te doen naar klimaatverandering en ruimtegebruik.

Van Noord-Holland stapte Florrie na acht jaar over naar de provincie Utrecht. Daar werd ze hoofd van de sector strategie Water en Milieu en leidde een team van 20 mensen. Toen ze na drie jaar werd gevraagd bij het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte, dat later in Kennis voor Klimaat overging, pakte ze die kans aan en startte een programma, waarmee zij het bewustzijn over de noodzaak van aanpassing aan klimaatverandering bij provincies en gemeenten, NGO’s en bedrijven vergrootte en die partijen bij het onderzoeksprogramma betrok. Dit gebeurde onder meer door het opzetten van projecten samen met hen, zoals projecten op het gebied van de stad, gezondheid en zg. Hotspotsprojecten, projecten waar resultaten van het onderzoeksprogramma in de praktijk werden toegepast. Daarnaast is Florrie betrokken geweest bij het Europese programma JPI Climate. In 2016 organiseerde Florrie de grote internationale conferentie Adaptation Futures 2016, waar ze de Local Organising Committee voorzat.